AUTOSUGESTIA

Według starożytnej nauki indyjskiej, ajurwedy, dobro każdego istnienia ludzkiego w życiu
obecnym, w okresie między inkarnacjami i w przyszłej inkarnacji całkowicie zależy od spokoju umysłu.
Umysł ludzki uważany jest jako jedyny powód ograniczeń i skrępowania człowieka.
Przypisuje mu się bardzo istotną rolę, co potwierdza równie współczesna nauka.
Umysł ludzki może posiadać wielką kontrolę nad ciałem, jeśli opanuje to ciało. Po opanowaniu
ciała przez umysł należy je obydwa poddać władzy Ducha, co pozwoli nam na osiągnięcie Jedności.
Współcześni lekarze zdali sobie sprawę z ogromnej potrzeby zagłębienia się w psychosomatyczną
dziedzinę medycyny w celu uzyskania głębokiej wiedzy na temat mocnych wzruszeń (emocji), umysłu i świadomości w sensie ogólnym. Zaburzenia świadomości, rozumu i ciała są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Świat współczesny żyje pod naporem olbrzymich stresów i napięć umysłowych. Ma to swoje konsekwencje objawiające się w coraz większej ilości zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych.

W obecnych czasach powstało wiele chorób wywołanych przez umysł. Nowa teoria niemiecka mówi, e choroba nowotworowa nie jest powodowana zanieczyszczeniami środowiska, wirusami czy predyspozycjami genetycznymi, ale przez wewnętrzny konflikt emocjonalny.
Stres umysłowy jest jednym z elementów, które przyczyniają się do takich chorób jak zakrzepy w
naczyniach wieńcowych, wysokie nadciśnienie, nadkwasota, wrzody przewodu pokarmowego itp.
Biorąc pod uwagę jak wielki jest wpływ umysłu na ciało ludzkie i jak duża rolę odgrywa w powodowaniu wielu chorób ciała, mona zauważyć jak wielka jest rola terapii Jogi zwanej swayam
sucana, czyli autosugestii. Autosugestia to sterowanie umysłem zgodnie z naszą wolą.

Umysł ludzki można porównać do dzikiego nieokiełznanego zwierzęcia, które trzeba cierpliwie i systematycznie oswajać i wychowywać.
Autosugestia doskonale spełnia to zadanie. Wystarczy tylko raz złapać kontakt z naszym umysłem, a wszystko zaczyna być proste.
Kierowany umysł ma bardzo istotny wpływ na normalizację zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Różne układy w ciele ludzkim kierowane są przez należące do autonomicznego
układu nerwowego dwa systemy: sympatyczny i parasympatyczny. Przewaga sympatycznego układu nad parasympatycznym prowadzi do zaburzeń równowagi psychicznej, poprzez zwiększone tętno, wzrost ciśnienia, przyspieszone oddychanie. Przewaga systemu parasympatycznego pozwala odnaleźć spokój umysłu, działa w sposób odwrotny.
Autosugestią posługujemy się wszyscy, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Według Jogi,
stale powtarzana autosugestia przenika do podświadomości człowieka i wpływa na jego działalność.

Dla każdego przypadku trzeba najpierw opracować określoną formułkę autosugestii, która winna
odpowiadać danemu przypadkowi; powinna być ona wypowiadana we własnym imieniu w szczególnych przypadkach również w imieniu innych - wtedy wypowiadamy formułkę jako ta osoba), z przekonaniem, w czasie teraźniejszym (nigdy przyszłym). Budując formułkę należy uważać aby nie stworzyła ona jeszcze większej szkody ni jest to obecnie. Wizualizowanie problemu i skutku wzmaga działanie afirmacji. Nie używać słów: chcę, muszę, należy, mam obowiązek. Joga wyróżnia autosugestię pozytywną i negatywną. Większość z nas posługuje się negatywną autosugestią, która jest ubocznym produktem dzisiejszego, pełnego napięcia trybu ycia.

Taką negatywną autosugestią jest np. nie umiem, nie jestem zdolny, nie wiem, boję się itp.
Nie osiągamy sukcesu ponieważ w głębi naszej podświadomości chcemy ponieść klęskę.
Powodzenie osiągniemy wtedy, gdy negatywne sugestie (nie wiem, nie potrafię) zamienimy na sugestie pozytywne (wiem, potrafię). Nie wystarczy jedynie wypowiedzieć formułkę; trzeba w nią uwierzyć tak mocno, aby zadomowiła się w podświadomości i nie powodowała rozdwojenia w naszym świadomym myśleniu. Na sugestię człowiek jest najbardziej podatny w stanie całkowitego relaksu. Relaks jest fazą pośrednią między snem a czuwaniem. W fazie tej bardzo dobre rezultaty może przynieść sugestia słowna.

Autosugestia podobna jest do medytacji. Różnią się one jednak istotnym aspektem: medytacja jest stanem skupienia nad jedną myślą, podczas gdy autosugestia jest kierowaniem umysłu (myśli) w konkretnym kierunku poprzez specyficzne i nieustanne sugestie.

Większość współczesnych terapii psychotronicznych ma swoje korzenie w Jodze. Autosugestię znajdziemy więc w metodzie Evelyn Monahan, w metodzie afirmacji itp. Różnią się one w drobiazgach, mają inną formę realizacji lub specyficzną oprawę, ale w istocie swej pozwalają osiągnąć ten sam cel. Autosugestią można poprawiać nie tylko stan zdrowia, ale równie eliminować inne problemy dręczące człowieka, np. brak ufności, wiary, uczucia, powodzenia (nawet tego finansowego).

 

Wskazówki:
1. Praktykować może każdy, kto ukończył 12 lat, tzn. wtedy, gdy jest się w stanie rozumieć znaczenie i poszczególne elementy tej techniki.
2. Pora - każda pora odpowiadająca ćwiczącemu.
3. Czas trwania - każdorazowo przez około 5 minut.
4. Częstotliwość - zdrowemu człowiekowi wystarczy 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W stanach chorobowych do 4 razy dziennie, aż do uzyskania poprawy.
5. Jednokrotnie wskazane jest praktykować z nie więcej ni pięcioma afirmacjami. Dopiero po uzyskaniu efektów należy zastosować następne formułki.
6. Wszystkie pozostałe nakazy i zakazy jak w innych ćwiczeniach Jogi.


Wykonanie:
1. Przyjmij pozycję medytacyjną, w której łatwo uzyskujesz spokój umysłu. Najlepsza do tego jest
Savasana.
2. Rozluźnij się, zapomnij o tym co cię otacza.
3. Skup się na własnym umyśle.
4. Jeżeli jesteś zdrowy sugeruj sobie w myśli np.: Mój umysł i ciało są zupełnie zdrowe
5. Jeżeli cierpisz na jakąś chorobę, podaj swojemu umysłowi sugestię, że jesteś wolny od tej właśnie
choroby, np.: Moje jelita są zupełnie zdrowe. Jestem wolny od dyzenterii.
6. Powtarzaj tę samą sugestię przez około 5 minut.
7. Powróć do pozycji wyjściowej.

Działanie:
Częste powtarzanie pewnej myśli powoduje koncentrację umysłu na wybranej części ciała, co prowadzi ostatecznie do zmian nerwowych, hormonalnych i krążeniowych w tej właśnie części ciała lub w zależności od potrzeby w całym ciele.

Korzyści:
1. Utrzymanie zdrowia i zapobieganie chorobom w przypadku ludzi zdrowych.
2. Zniesienie zaburzeń psychicznych, jak lęki, depresje, bezsenność, impotencje.
3. Pomoc w przypadkach chorób psychosomatycznych, jak naczyniowy ból głowy, biegunka, kołatanie serca, nadkwasota, wzdęcia.
4. Pomocne w narkomanii, alkoholizmie itp.
5. Pomocne w chorobach przewlekłych, jak biegunki, choroby skóry, artretyzm, bóle krzyża.
6. Pomocne w chorobach serca, przy wysokim ciśnieniu krwi, cukrzycy, astmie, wrzodach żołądka.