LECZNICZE DZIAŁANIE JOGI w dziale JOGA

2012-05-04 19:05

LECZNICZE DZIAŁANIE JOGI - cały artykuł dostępny w dziale JOGA

Joga traktuje psychikę i ciało jako jedność. Ciało i psychika uzupełniają i równoważą się wzajemnie. Joga stawia sobie za cel wskazanie drogi do utrzymania tej równowagi, a w przypadku istnienia czynników zaburzających uczy, jak te czynniki usunąć. Jednym z celów Jogi jest zapewnienie higieny i pełni zdrowia. Przez pełnię zdrowia nie rozumie się wyłącznie braku choroby, lecz pełne energii samopoczucie oraz odporność ogólną i zdolność łatwego wytwarzania odporności swoistej, skierowanej przeciwko czynnikom szkodliwym; nie tylko zdolność do podjęcia pracy, ale stan, gdy człowiek nie jest leniwy i ociężały(te ostatnie są uważane przez Jogę za zaburzenia psychofizyczne). Choroba uważana jest za jedno z zaburzeń psychofizycznych. Słowo joga odpowiada scaleniu, czyli Samadhi (sam+a+dha tzn. złożone razem jako całość). Zaburzenie jest tego przeciwieństwem, dezintegracją; stanowi przyczynę złego samopoczucia i jest czynnikiem powodującym powstanie choroby.