Czym Joga jest, a czym nie jest: • Joga jest całkowitym połączeniem woli człowieka z wolą Boga.

 • Joga jest drogą do zrozumienia, e człowiek pochodzi od Boga i do Niego musi wrócić, czyli Joga to droga do Boga.

 • Prawdziwym celem Jogi jest poszukiwanie duszy, boskiej iskierki w nas samych.

 • Prawdziwym celem Jogi jest transformacja duszy i ciała mocą przebywającego wewnątrz Ducha.

 • Joga jest związaniem się wszystkimi siłami ciała, umysłu i duszy z Bogiem; wymaga poddania dyscyplinie intelektu, emocji i woli oraz oznacza duchową równowagę pozwalającą odnosić się do wszelkich aspektów życia z równym spokojem.

 • Joga jest sztuką i nauką dotyczącą rozwoju duchowych władz i zdolności człowieka, wznosząc je do najwyższego poziomu.

 • Joga to wszechstronna droga rozwoju człowieka, droga rozwoju duchowego.

 • Celem Jogi jest odsłonić zdolności psychiczne ukryte w każdym człowieku.

 • Joga jest świadomą ewolucją.

 • Joga pozwala na głębsze, rozumniejsze, bardziej odpowiedzialne uczestniczenie w życiu tego większegoorganizmu, jakim jest ludzkość, i z którym każdego z nas łączy nierozerwalna więź.

 • Joga jest stała kontrolą zmysłów i umysłu.

 • Joga jest niczym innym jak doskonała harmonią ciała, zmysłów, umysłu, intelektu, rozumu, świadomości i jaźni.

 • Joga podobna jest do muzyki. Rytm ciała, melodia umysłu i harmonia duszy tworzą symfonię życia.

 • Celem Jogi jest osiągnięcie doskonałości na drodze oczyszczania ciała i umysłu.

 • Prawdziwym sensem Jogi jest uwolnienie się od kontaktu z cierpieniem i smutkiem.

 • Joga to taki sposób życia, który umożliwia pełnię zdrowia fizycznego, duchowego i moralnego.

 • Głównym celem i jest wzmocnienie wewnętrznych sił adaptacyjnych człowieka, które tkwią worganizmie i pomagają mu w dojściu do pełni zdrowia.